educafalles

Formulari d'Inscripció al Seminari EDUCAFALLES 2019.

La inscripció és gratuïta i els assistents a un 80% de les sessions rebran un certificat d'assistència a aquesta activitat acadèmica.

*


*


*


*