educafalles


logoeducafalles
Coordinació General del Seminari EDUCAFALLES.
Ricard Ramon (UV)

Coordinació del Seminari EDUCAFALLES 2018:
Ricard Ramon (UV) Pepe Romero (UPV)

Comitè organitzador:
Ricard Ramon (UV)
Pepe Romero (UPV)
Ricard Huerta (UV)
Salomé Cuesta (UPV)
Amparo Alonso (UV)
Paco Martí (UPV)
Ismael Lozano (UV)
Jaume Chornet (UPV)
Paloma Rueda (UV)
Leo Gómez (UPV)
Yolanda Lifante (UV)

Organització:
logocreari

Institut Creativitat2-01

U0686719

Pasted Graphic

LOGO_MAGISTERIO

BBAA_logo

marca_UPV_principal_negro300


escut+isologo_UV_lateral_2_linies