educafalles

escola_falles

Escola Falles és un projecte de creació d'una Xarxa de centres educatius que d'una manera o d'una altra tenen les falles incorporades a les seues pràctiques educatives.

Els objectius de la creació d'escolafalles són:

- Crear una xarxa d'intercanvi i col·laboració entre diferents centres educatius per trobar fórmules de cooperació i aprenentatge compartit
- Compartir experiències, idees i projectes entre centres educatius
- Crear una consciència positiva cap als valors pedagògics de les arts i les falles com a expressió artística educativa
- Construir una estructura que genere i facilite processos d'investigació conjunts al voltant dels valors educatius de l'art a través dels projectes i accions de falles escolars
- Possibilitar l'intercanvi entre escola i Universitat
- Possibilitar la creació de projectes d'investigació i projectes d'innovació educativa en xarxa.

Es tracta d'una proposta en període de gestació i per tant oberta a les aportacions i interaccions de tots els interessats.
Està especialment adreçada a centres educatius de les etapes d'infantil, primària i secundària però obert també a la participació d'altres col·lectius interessats.

En breu es publicarà més informació.